03 september 2008

ALLEEN

08-08-koekoek-1

Alleen op de wereld, zo moet deze jonge Koekoek (Cuculus caborus) zich wel voelen. Alle volwassen vogels zijn reeds grotendeels vertrokken op de lange weg naar het zuiden, de jonge vogels trekken tot meer dan een maand later weg. Bovendien werd deze jonge Koekoek opgevoed door pleegouders van een vreemde soort. Dit bewijst dat alle nodige informatie om tot in Zuid-Afrika te trekken alleen maar genetisch werd ingeprent en dat deze jonge vogels een instinctieve kennis hebben over hun route en bestemming.

20:15 Gepost door BaY | Commentaren (2)

23 april 2008

KOEKOEK, KOEKOEK

 

08-04-koekoek-1Ook de Koekoek is terug in Vlaanderen na een lange tocht uit Oost-Afrika. Gemiddeld komt de Koekoek aan rond 15 april, die dag wordt trouwens ook "koekoeksdag" genoemd.
Bijzonder aan deze soort is het broedparasitisme, een moeilijk woord om aan te duiden dat koekoeken hun ei tussen de eieren van andere vogels leggen en dit laten uitbroeden door de pleegouders. Het jong komt iets vroeger uit in dit nest en kiepert alle eieren uit het nest. Daardoor krijgt het alle aandacht én voedsel van zijn pleegouders. Vaak zijn dit Rietzangers, Kleine Karekieten, Heggenmusjes of Graspiepers. Opvallend is dat het ei dat de Koekoek in het nest van de pleegouders legt, nagenoeg identiek is aan dat van de pleegouders.
Het broeikaseffect bedreigt ook het voortbestaan van deze vogelsoort. Door de opwarming komen trekvogels, onder andere ook de potentiële gastouders, sneller terug  naar Europa, . Wanneer de Koekoek hier aankomt, zijn heel wat soorten reeds aan het broeden of hebben al jongen. Daardoor wordt het steeds moeilijker om nog 'adoptieouders' te vinden...

20:23 Gepost door BaY | Commentaren (1)