17 september 2008

WULP

08-09-wulp-1

Schitterend tafereeltje (al schrijf ik het zelf), deze voedselzoekende Wulp (Numenius arquata) in een bloeiende zilte weide te Dudzele. Dit is een van onze grootste weidevogels, vooral broedend in de Kempen, maar op trek en tijdens de winter vaak en in grote aantallen aan de kust te vinden. De gelijkmatig naar beneden gebogen snavel is het langst bij de vrouwtjes. Neen, hier volgt geen (flauw) mopje...
Knipogen 

19:37 Gepost door BaY | Commentaren (0)

03 september 2008

ALLEEN

08-08-koekoek-1

Alleen op de wereld, zo moet deze jonge Koekoek (Cuculus caborus) zich wel voelen. Alle volwassen vogels zijn reeds grotendeels vertrokken op de lange weg naar het zuiden, de jonge vogels trekken tot meer dan een maand later weg. Bovendien werd deze jonge Koekoek opgevoed door pleegouders van een vreemde soort. Dit bewijst dat alle nodige informatie om tot in Zuid-Afrika te trekken alleen maar genetisch werd ingeprent en dat deze jonge vogels een instinctieve kennis hebben over hun route en bestemming.

20:15 Gepost door BaY | Commentaren (2)

02 september 2008

VOGELTREK

De vogeltrek naar het zuiden komt eindelijk op gang... Eind augustus kent de trek van het Paapje (Saxicola rubetra) in Vlaanderen zijn hoogtepunt. Vroeger was deze soort een vrij gewone broedvogel in kruidenrijke hooilanden. Deze verdwenen de laatste jaren en met hen ook grotendeels deze fraaie soort die nu alleen nog als schaarse broedvogel in Vlaanderen voorkomt.

08-08-paapje-1

12:27 Gepost door BaY | Commentaren (2)

26 augustus 2008

DIKKOPJE 2

08-07-kaasjeskruiddikkopje-1

In tegenstelling tot het Zwartsprietdikkopje (zie 11/8) dat in Vlaanderen vrij algemeen is,  is deze soort in de Lage Landen zeer zeldzaam en alleen als dwaalgast waargenomen. Dit Kaasjeskruiddikkopje (Carcharodus alceae) leeft in droge ruige maar schaars begroeide graslanden. Als waardplant -de plant waarop de eitjes worden afgezet en de rupsen zich mee voeden- worden verschillende soorten Kaasjeskruid gebruikt. Dit plaatje komt uit de Creuse (Fr.).

17:07 Gepost door BaY | Commentaren (1)

24 augustus 2008

PARINGSWIEL


Libellen hebben een unieke manier van paren. De mannetjes bezitten speciaal daartoe uitgeruste secundaire geslachtsdelen. Daardoor kan het mannetje zijn sperma (dat geproduceerd wordt in de achterlijfspunt) deponeren in een speciaal orgaan in zijn tweede segment. Vervolgens pakt hij het vrouwtje achteraan de kop waarna zij haar lijf onder zich door krult en het zaad opneemt met haar staart. Dit "standje" noemt men het paringswiel dat meestal hartvormig is. Libellen doen dit zowel zittend als vliegend. Hieronder een paringswiel van Lantaarntjes (Ischnura elegans)...

08-08-lantaarntje-1

12:25 Gepost door BaY | Commentaren (2)

20 augustus 2008

DAMBORDJE

08-08-dambordje-1

Dit vlindertje is onmiskenbaar, door de afwisseling tussen wit en zwart (bruin) wordt het Dambordje (Melanargia galathea) genoemd.
Het behoort tot de familie van de Zandoogjes, dat zie je aan de oogvlekken onderaan de voor- en achtervleugel.
Dambordjes vind je vooral op kalkgraslanden, voor Vlaanderen is dit in Limburg en de Voerstreek, in Wallonië in de Condroz en Lotharingen.
Je begrijpt dat deze soort in Vlaanderen zeldzaam is.

19:53 Gepost door BaY | Commentaren (0)

18 augustus 2008

ICARUS


De tweede generatie van deze vlindersoort, het Icarusblauwtje (Polyommatus icarus), kent nu zijn hoogtepunt. Je vindt deze soort op schrale graslanden of bermen met een vrij korte vegetatie. Deze soort is in Vlaanderen en Europa niet bedreigd. Een aangepast maaibeheer van bermen en graslanden is aangewezen om deze soort te behouden.

mannetje
08-08-icarusblauw-m-1

vrouwtje
08-08-icarusblauw-v2


 

11:10 Gepost door BaY | Commentaren (3)