15 oktober 2009

BLAUWSTAART

Deze morgen werden eerst één en daarna zelfs twee Blauwstaarten waargenomen in het Sasheul te Heist.
Deze kleine soort lijster broedt in de vochtige naaldbossen van Oost-Finland, Siberië tot Japan.
In België werd deze soort slechts drie keer waargenomen, in september 2001 en oktober 2005 en 2006.
Een bijzonder leuke waarneming dus...

09-10-blauwstaart-1

21:10 Gepost door BaY | Commentaren (1)

14 oktober 2009

SPREEUW

Deze Spreeuw zorgt voor een afwijkende achtergrond door mooi voor een fabriekspoort te poseren...

09-10-spreeuw-1

21:59 Gepost door BaY | Commentaren (2)

10 oktober 2009

SMIENT

Naast de roofvogels, is er ook heel wat beweging van eenden in de polders, zoals deze voorbijvliegende Smienten

09-10-smient-1

12:08 Gepost door BaY | Commentaren (2)

07 oktober 2009

BUIZERD

en ook de eerste Buizerds hebben hun stekje in die polder al ingenomen ...

09-09-buizerd-1

19:14 Gepost door BaY | Commentaren (1)

04 oktober 2009

TORENVALK

De eerste overwinterende Torenvalken komen in de polders aan, deze keek precies even binnen...

09-10-torenvalk-1

15:52 Gepost door BaY | Commentaren (0)

28 september 2009

BLAUWE REIGER OP JACHT

In de mist observeerde ik een jagende Blauwe Reiger ... niet aan de vijverkant maar in de weide op zoek naar mollen of muizen.
De foto's brengen het vervolg van het verhaal !

09-09-blauwe reiger met prooi

09-09-blauwe reiger met prooi-2

07:17 Gepost door BaY | Commentaren (2)

24 september 2009

DAGPAUWOOG

Maar één van de talrijkste vlinders dit najaar, is zeker de Dagpauwoog met zijn schitterende kleuren...

09-09-dagpauwoog

17:16 Gepost door BaY | Commentaren (0)